منوی دسته بندی

قرآن

مهدویت در قرآن

مهدویت در قرآن

اگر به آیات قرآن کریم دقت کنیم، متوجه می شویم که خداوند در قرآن نگاهی عام به مهدویت را عرضه می کند اما در سخنان و احادیث معصومین توجه خاصی…